CSI Fracarro 2

trasmettitori e ricevitori
CSI Fracarro 1
CSI Fracarro 3